Kontakt

Adresa

   Budova OC TEMPO na Bulvári                                                                                                                        Juraja Fándlyho 2137/20                                                                                                                                  010 01 Žilina

   obchod@makrosport.sk

Otváracie hodiny

 PONDELOK - PIATOK                                                                                                                                  13:00 - 17:00 hod.                                                                                                                                            (po dohode možné aj v inom čase)

Zodpovedná vedúca

 PhDr. Eva Dobšovič Mjartan                                                                                                                            0918 683 079                                                                                                                                                    eva.mjartan@gmail.com

Prevádzkovateľ

 ŠK Makroteam, spol. s r.o., Gaštanová 7, 010 07 Žilina                                                                            zápis v obchodnom registri: Okresný súd v Žiline, č. 18721/L                                                                  IČO: 36 749 010                                                                                                                                          DIČ: 2022355148                                                                                                                                          IČ DPH: SK2022355148