PREVÁDZKA Z TECHNICKÝCH PRÍČIN SPôSOBENÝCH NA STRANE PRENAJÍMATEĽA OBJEKTU PREVÁDZKY ZRUŠENÁ. 


V prípade záujmu o tovar nás kontaktujte na tlf.č. 0918683079 alebo 0905355840.


Adresa

 Budova OC TEMPO na Bulvári (vchod z Fándlyho ulice)                                                                                           A. Bernoláka 3268                                                                                                                                                  010 01 Žilina

   obchod@makrosport.sk

Otváracie hodiny

 PONDELOK - PIATOK                                                                                                                                             12:30 - 17:00 hod.                                                                                                                                                      (po dohode možné aj v inom čase)

Prevádzkovateľ

MAKROŠPORT, spol. s r.o., Gaštanová 7, 010 07 Žilina                                                                                          zápis v obchodnom registri: Okresný súd v Žiline, č. 18721/L                                                                                  IČO: 36 749 010                                                                                                                                                           DIČ: 2022355148                                                                                                                                                     IČ DPH: SK2022355148